Proiecte de hotarare 2022

   


Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea infrastructurii pt vechiculele de transport rutier nepoluant.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului nr 104 din 22.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021.pdf (229 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare incheiere contract vanzare-cumparare teren intravilan apartinand dom. privat al comunei.pdf (304 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ghimpeteni.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea a 2 consilieri locali in comisiaa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT.pdf (346 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la apelul de proiecte din PNRR componenta 10 - fondul local, I.1 - mobilitate urbana durabila.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind validare dispozitie nr 23 din 01.03.2022 aprobare rectificare buget local pe 2022.pdf (164 KB)
Descarca proiect de hotarare de aprobare a cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul - infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale .pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare de aprobare a proiectului si a acordului de parteneriat pentru proiectul - infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - realizare baze de date GIS la nivel local.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - realizare sistem de monitorizare si supraveghere video a spatiului public .pdf (1011 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - realizare statii de reincarcare vehicule electrice.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea investitiei - modernizare drumuri de exploatare in comuna Ghimpeteni.pdf (198 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - achizitia de microbuz nepoluant pentru Comuna Ghimpeteni,judetul Olt.pdf (1022 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - realizare PUG - format GIS.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei pentru anul 2021.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la trim.I 2022.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale SC Prestserv Ghimpeteni SRL cu actionar unic CL Ghimpeteni.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea SVSU,aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea hcl nr 5 din 19.01.2022 ref. la instituirea taxei speciale de salubrizare.pdf (165 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - Cresterea eficientei energetice la Scoala Gimnaziala, Comuna Ghimpeteni,Judetul Olt.pdf (768 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea privata a comunei.pdf (477 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trim II 2022.pdf (365 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim III 2022.pdf (336 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf (305 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea HCL nr 28 din 29.10.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.pdf (153 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Ghimpeteni in Consiliul de Administratie al Sc. Gim. Ghimpeteni.pdf (671 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 33 din 29.08.2022 ref. la modificarea si completarea HCL nr 28 din 29.10.2021.pdf (323 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trim I,II si III 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei pe Ghimpeteni la trim III 2022.pdf (316 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. IV 2022.pdf (716 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si Caietelor de sarcini pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa.pdf (709 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 26 din 27.05.2022 ref la infiintarea SVSU.pdf (152 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apa la nivelul comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ghimpeteni la trim.IV 2022.pdf (699 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV 2022.pdf (793 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri