Proiecte de hotarare 2021

Primaria Ghimpeteni

Descarca proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier local al dlui Ratoi Alexandru Iulian precum si vacantarea locului de consilier local.pdf (400 KB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a imobilului - sala de sedinte apartinand dom.public catre Asoc. Grupul de Actiune Locala Vedea-Gavanu-Burdea.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implementare obiectiv de investitii(necesitate si oportunitate) - Infiintare sistem de distributie gaze naturale - retea inteligenta.pdf (412 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea implem. obiectiv. de investitii - Infiintare sistem de distributie gaze naturale - retea inteligenta.pdf (513 KB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a imobilului - Sala de sedinte in supraf de 89,7 mp.pdf (933 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare reprezentant CL Ghimpeteni in CA al Scolii Gim. Ghimpeteni.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de executie de consilier personal grad I.pdf (573 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Ghimpeteni pe anul 2021.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2021.pdf (648 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.pdf (763 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind org. si exercitarea activitatii de audit public intern.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 la SC Prestserv Ghimpeteni SRL cu actionar unic CL Ghimpeteni.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei pentru anul 2020 .pdf (319 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF a CL al comunei Ghimpeteni.pdf (9 MB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.pdf (984 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local la trim. II 2021.pdf (834 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul - Modernizare sistem iluminat public.pdf (950 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.III 2021.pdf (551 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie - Asfaltare drumuri comunale in comuna Ghimpeteni.pdf (491 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Camin cultural.pdf (915 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Primaria comunei.pdf (919 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Scoala Gimnaziala.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la trim.III 2021.pdf (706 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021.pdf (654 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la trim.IV 2021.pdf (981 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV pentru anul 2021.pdf (177 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Ghimpeteni si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2022-2023.pdf (218 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2022-2023.pdf (451 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri