Proiecte de hotarare 2019

Primaria Ghimpeteni

Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice subordonate CL .PDF (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019.PDF (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare cuantum si numar de burse acordate elevilor din invatam. preuniversitar.pdf (503 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organigrama,stat de functii si numar de personal pt ap. de specialitate si SPCLEP.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare ROF al CL Ghimpeteni.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei buget. local la trim.III 2019.pdf (777 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectif. bugetului local pe trim.IV anul 2019 .pdf (717 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobare procedura de anulare.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local Dinca Constantin.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei la trim.IV 2019.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice, consultanta si asistenta juridica pentru apararea intereselor comunei si ale autoritatilor admin. publice.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.pdf (2 MB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri